Forsikring

Hjem » Forsikring

Helseforsikring

Med helseforsikring kan du få dekket dine utgifter til behandling hos oss. Sjekk med din arbeidsgiver om det foreligger en slik avtale. Vi samarbeider med alle forsikringsselskapene.
Et behandlingsforløp må være forhåndsgodkjent og dette gjøres enkelt ved direkte kontakt med forsikringsselskap eller via deres app-løsning.
Timebestilling kan utføres direkte hos forsikringsagent, i deres App-løsning eller via vår onlinebooking

Vi kan også kontaktes på epost eller telefon.

Idrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Skader skal meldes elektronisk via idrettshelse.no.

Etter fylte 13 år er forsikringen avhengig av hvilken idrett man driver med, men de aller fleste skader skal meldes via idrettshelse.no. Sjekk ellers direkte med eget forbund eller forsikringsselskap. 

Røa idrettsklinikk har samarbeidet med Idrettens helsesenter siden 2010 og våre fysioterapeuter (Jørn og Knut) er godkjente behandlere i deres nettverket. Det betyr at behandling/oppfølging som er forhåndsgodkjent via idrettsforsikringen kan dekkes hos oss. Bestilling av time kan gjøres direkte via vår online booking eller via forespørsel på epost eller telefon. 

Skroll til toppen